ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผลการดำเนินงาน จัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566