ติดต่อโรงพยาบาลชัยบุรี


     

 

 

           โรงพยาบาลชัยบุรี

      114 หมู่ที่ 3 ตำบลสองแพรก

      อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

      84350  โทร. 077-367075