โรงพยาบาลชัยบุรี

      114 หมู่ที่ 3 ตำบลสองแพรก

      อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

      84350  โทร. 077-367075

      โทรสาร. 077-367336

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

 

ติดต่อเรา