โรงพยาบาลชัยบุรี

      114 หมู่ที่ 3 ตำบลสองแพรก

      อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

      84350  โทร. 077-367075


 

 

 

ติดต่อเรา