ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

รวบรวมข่าวสาร โรงพยาบาลชัยบุรี

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวสมัครงานNEW

-ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ แพทย์แผนไทย (10 กรกฎาคม 2567)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ แพทย์แผนไทย (8 กรกฎาคม 2567)  
-ประกาศผลการสอบลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (24 มิถุนายน 2567)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเภทเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (17 มิถุนายน 2567)  
-ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ แพทย์แผนไทย (13 มิถุนายน 2567)  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบ-เลือกเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (27พฤษภาคม2567)  
-ประกาศผลการสอบลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (1 พฤษภาคม 2567)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเภทเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (29 เมษายน 2567)  
-ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ( 25 เมษายน 2567  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบ-เลือกเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (1เมษายน2567)  
-ประกาศผลการสอบลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (18มีนาคม2567)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเภทเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (11มีนาคม2567)  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเภทเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (19กุมภาพันธ์2567)  
-ประกาศผลการสอบลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (7กุมภาพันธ์2567)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเภทเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (5กุมภาพันธ์2567)  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเภทเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (15มกราคม2567)  
-ประกาศผลการสอบลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (1ธันวาคม2566)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเภทเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (27พศจิกายน2566)  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเภทเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (13พศจิกายน2566)  
-ประกาศผลการสอบลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา (20ตุลาคม2566)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเภทเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา (10ตุลาคม2566)  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเภทเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา (13กันยายน2566)  
-ประกาศผลการสอบลูกจ้างประเภทเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(รายวัน) (8สิงหาคมคม2566)  
-ประกาศเลื่อนประกาศผลการสอบลูกจ้างประเภทเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(รายวัน) (27กรกฎาคม2566)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเภทเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(รายวัน)จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (18กรกฎาคม2566)  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (19มิถุนายน2566)  
-ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเภทเหมาบริการ(รายวัน)จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (23พฤษภาคม2566)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเภทเหมาบริการ(รายวัน)จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (23พฤษภาคม2566)  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (28เมษายน2566)  
-ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (31มีนาคม2566)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (23มีนาคม2566)  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (22กุมภาพันธ์2566)  
-ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (20มกราคม2566)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (10มกราคม2566)  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (16ธันวาคม2565)  
-ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (30พฤศจิกายน2565)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (10พฤศจิกายน2565)  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (21ตุลาคม2565)  

 

ข้อมูลทั่วไป